Tag: ırkçı

Baasçı köpekler, Irkçı pislikler

Suriyede’ki Baasçı köpeklerle, devlet ve millet içinde yuvalanmış Türkçü şaman faşistler, sözde Alevici kriptolar ve gavurlaşmış Kürtçü şoven çeteler, bir millettir. Müslümanlar ise bir tek bir millet