Category: Makaleler

Kapitalizm, ‘Dindar Sermaye’ ve Ahlâki Çözülme

Olay ve olguları doğru kavramanın ilk şartı, her şeyin bir sonuç olduğunu unutmamaktır. Her olay, kendisini doğuran bir olaylar zincirinin, her olgu çok nedenli bir gerçekleşme sürecinin içinden çıkar. Var olan bütün realitelerin arka planında, gerisinde ve derininde birden fazla faktörün rol oynadığı ilişkiler zinciri bulunur. Olay ve olguların nedenlerini ve sebepler arasındaki bağlantıları göremeyen…

Milliyetçilik, Millilik ve yeni bir aidiyet bilinci

Çağdaş Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Michel Tournier’in Alman şair-filozof Goethe’nin aynı isimli ünlü Balad’ından mülhem “Kızılağaçlar Kralı” romanı, alegorik bir Nazizm eleştirisidir. Tournier, otorite, saf kan, ari ırk, seçkinlik gibi son derece erkeksi ve sert görünen özellikleriyle faşizmin, esasta ‘naif, efemine, körpe bir oğlan çocuğu’ imgesi üzerinden tam tersi bir durumun maskesi olduğu tezini işler;…

Sabataycılık tartışmaları; Yeni Ortaçağ ve Akıl Tutulması

Türkiye, tamamlanmamış milletleşme sürecinin sonuçlarını yaşıyor. Daha doğrusu, Osmanlı milletinin parçalanma süreci devam ediyor. Ortak tarih ve coğrafya şuuru temelinde sosyolojik bir aidiyet ve ortak kimlik olarak ‘Osmanlı’, kendi içindeki etnik ve dini parçalara bölündükten beridir, bölgemiz yeniden toparlanma kıvamına gelemedi. Bunda, sonu hesap edilmemiş -ya da başka yerlerde iyi hesap edilmiş- yapay ulus yaratma…

‘Esastan ve Usulden’ Büyü bozmak

Türkiye’nin AB üyelik süreci ve ABD ile ilişkileri, anlamlı ve kapsamlı bir siyasetin ürünü olarak değil, siyasetsizliğin ve kafa karışıklığının sonucu olarak görülmelidir. Soğuk Savaş yılları boyunca Batı kampının güneydoğu kanadı olmaya kilitlenen Türk siyasal ufkunun, bu noktadan bir milim bile öteye geçemediği son yirmi yılda ortaya çıkmıştır. Sözde muhalif ve alternatif bir gelenekten gelen…

Bütün putları devirelim!

Amerikalı romancı Gore Vidal, ‘İmparator Julian’ adlı romanında M.S. 313’te Hıristiyanlığı resmi din olarak benimseyen Roma İmparatorluğu’nun bu tercihine gecikmiş bir tepki olarak 360’larda iktidar olan pagan inançlı İmparator Julian’ın hayatını anlatır. İsa’nın tek tanrı oluşunu saçma bulan ve eski tanrılara geri dönüşü savunan Julian, bir yandan yeni teopolitik düzenin kiliseleri ve elitleriyle mücadeleye girişir,…

Açık Mektup: Antonio Gramsci: Hegemonya ve tarihsel blok*

“Bazen, çıkış (başlangıç) ve amaç (sonuç) sohbete dalarlar. Amaç der ki: ”Ben olmasaydım, amaçsız olurdun” Çıkış der ki:”Bu doğru ancak bir düşün hele; amaçsız olsa idim ne olurdu? “Bu benim ölümüm olurdu” der amaç, Çıkış gülümser: ”Eee, yaşam böyle işte, birader.” Ödon Von Horvath Sayın Antonio Gramsci, 1980’li yılların sanırım ortalarıydı, entelektüel bir sol çevre…

Açık Mektup: Cem Karaca; ‘Cemre’

“Su başında durmuşsun Su akar sen bakarsın duruşun mağrur da bakışın mahzun.. yüreğinden fışkıran bir şey var dilinin ucunda yüreğin cesur da dillerin yorgun yüz yaşında bir çocuk gibisin kırmızı uçurtması hep ağaçlara takılmış tüketilen tek gençlik.. orda yalnız değilsin yaşanmış, ve asla utanılmamış..” 68’lilerin türküsü, Cem Karaca Sevgili Cem Karaca, Vasiyetin üzere, seni asıl…

Açık Mektup: ‘Kemal Tahir; Yol Ayrımı’*

Muhterem Kemal Tahir Bey, Ne zaman elime bir Kemal Tahir kitabı alsam, bir roman ya da ‘notlar’, daha okumaya başlamadan boğazıma hep bir şeyler düğümleniyor. Senin itaplarınla tanıştığım 80’li yıllardan beridir bu böyle. Bilemiyorum, kişisel dramın mı, fikir çilen mi, kişiliğin ve fikirlerinde bulduğum yakınlığın içindeki tanımsız mesafe mi, hangisi atıyor bu düğümü? “Kemal Tahir…

Fikir namusu, namuslu fikir; Kemal Tahir

‘ Biz gerçek emperyalizmle er geç hesaplaşmak zorundayız.. Bunu gerçekten yapmadıkça, batıya hizmet teklif etmekle, belayı başımızdan defedemeyiz’                                        Kemal Tahir-notlar-batılılaşma Cemil Meriç, Bu Ülke adlı kitabında şöyle der: “Dost bir sesti Kemal, okşayan inandıran bir ses. Ama bu yumuşak sesin arada bir korkunçlaştığına da şahit olurduk. Bir vicdanın sesiydi bu. Melanetlere meydan okuyan bir…