Tag: kadın hakları

İslam Erkek Dini midir? İslam da Kadın Hakları Var mı?

21. yüzyıl dünyasının Müslümanları için en can alıcı ve problematik soruları kadın özgürlüğü ve eşitliği temelinde artmaktadır. Zira yaşanan koşullar artık tarım çağlarının alışkanlıklarıyla cevaplanamayan yeni durumlar ve sorunlar üretmiştir. Bu bağlamda sorun aslında tüm dinler inançlar için de geçerlidir. Modern çağa kadar, tarihte hiçbir dini metin doğrudan kadınlara hitap etmez. Hint kutsal metinleri Vedalar,…