Derin Devlet ve Muhalefet Geleneği

Bir devlet olarak beliren coğrafya; Mezopotamya-Akdeniz havzası.

Sümer/Akad’dan Mısır’a, Pers’den Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan derin bir tarihin ürünü olarak devlet, bu coğrafyada devletten daha fazla bir şeydir. Kutsal, hegemonik ve değişken karakteriyle devlet, zamanda ve mekânda hareketi, parçalanma ve bütünleşme dinamiği, özü ve görüntüleriyle özgün bir siyasal varlıktır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, derin devletin ruhunu taşımakla birlikte, o ruhun terk edilmesini de içeren bir trajedi sonucu, Osmanlı’nın yıkılışının enkazı üzerine kurulmuştur. Ve siyasal ömrü, bu derin tarihsel ruh ile müesses reel devlet gerçekliği arasındaki paradokslarla doludur.

Bu toprakların değişim ve muhalefet geleneği, derin devletin görüntü değişimini sağlayan bir dinamizmi ifade eder. Bugün milletin özünde sakladığı tekrar bütünleşme yönünde harekete geçen derin devlet ruhuyla, mevcut reel devletin oligarşik elitlerinin self kolonizatör misyonu arasındaki çelişki sadece Türkiye’nin değil, bütün bölgenin kaderini belirleyecektir.

Devlet aklı, milletin aklıyla özdeşleştikçe, bu çelişki tarihin ritmine uygun bir yenilenmeyle çözülecektir. Bunun için milletin en organik damarı üzerinden geçmişle geleceği sentezleyecek bir siyasal değişim gerekmektedir. Bu damar, derin devlet ruhunun eleştirel mirasına sahip olan İslamcılıktır.

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş……………………………………………………………………………………………………………….9
Üçüncü Bas kıya Önsöz……………………………………………………………………….. 11
BÖLÜM I
Derin Devlet
“Derin Devlet ”…………………………………………………………………………………………..17
Devlet ve “Derin Devlet ”…………………………………………………………………….19
Derin Devletin Görüntü Değişimi ve İdeoloji…………………………27
Derin Devletin Arkeolojisi ……………………………………………………………….32
Mezopotamya -Akdeniz havzası :
Bir “devlet ” olarak beliren coğrafya ……………………………………….34
Bir entite olarak kutsal devlet ve derin ruhu …………………..41
Devlet Aklı (Hikmet -i Hükümet ) ve Rejim …………………………………..49
Devletin Çelik Çekirdeği: Ordu ………………………………………………………52
“Devlet aklı”nın sorunları ………………………………………………………………54
Devlet aklı’nın yeniden tanzimi : Milletin Devleti ……………..57
BÖLÜM II
Reel Devlet
Derin Devletten Reel
Devlete Laik Cumhuriyet Saltanatı …………………………………………….63
Monarşiden Oligarşiye Devlet Seçkinleri ………………………………..65
Oligarşik Saltanatın Revizyonu ……………………………………………………69
Reel Devlet ’in Yönetici Elitleri ……………………………………………………..71
Yönetici Elit Tahlili Niçin Önemlidir ?……………………………………….. 74
Türkiye’nin Yönetici Elitleri …………………………………………………………..76
Sivil Bürokrasi …………………………………………………………………………………………82
Bürokrasinin Kısa Tarihi ……………………………………………………………………83
Türkiye ’deki Bürokratik Devlet Geleneği……………………………….85
6
Bürokrasinin Özellikleri …………………………………………………………………..88
Tekelci Sermaye ……………………………………………………………………………………….92
Sermaye Sınıfının Oluşumu ………………………………………………………………..93
Tekelci Sermaye Düzeni ……………………………………………………………………….98
Tekelci Sermayenin Hegemonya Araçları ……………………………..100
Medya …………………………………………………………………………………………………………..104
Medyanın Haber Anlayışı ………………………………………………………………….107
1980’li Yıllar : Medyada Yapısal Değişim …………………………………….. 110
BÖLÜM III
Muhalefet Geleneği
Türkiye ’de Değişim Geleneği……………………………………………………………121
Türkiye Toplumu : Ordu -Millet ,
Heterojen Kültür ve Beyin Tembelliği………………………………………123
Ordu Millet : Güç , Otorite ve Statü Bağlılığı………………………..124
Çoğulcu Kültürel Mozaik ………………………………………………………………128
Beyin Tembelliği: Bilgi Fakirliği ve Düşünme Yetersizliği….. 130
Toplumsal Değişim Grafiği……………………………………………………………….132
Beş Büyük Değişim Dönemeci ……………………………………………………………133
Değişim Geleneğinin Özellikleri ………………………………………………….138
Türkiye ’de Muhalefet Geleneği……………………………………………………143
Cumhuriyet Dönemi Muhalefet Hareketleri ………………………148
Muhalif Siyasi Kültür ve Karşı Sistem ………………………………………151
İmparator Devletten Ulus Devlete ……………………………………………153
Muhalefetin Coğrafyası “Üç Sath -ı Siyaset ”………………………….157
Üç Sol : Genç , Köylü , Seçkin ……………………………………………………………….160
ÜÇ İSLAMCILIK……………………………………………………………………………………………171
Kıyılar : Seçkin İslamcılık …………………………………………………………………171
Dağlar : Taşra İslamcılığı………………………………………………………………… 174
Vadiler : Genç /Radikal İslamcılık ………………………………………………..177
Gerçek Muhalefet Zemini : Denge ve Orta Yol ………………………. 181
Sistem İslamla Barışabilir mi ?………………………………………………………..185
İslamcıların Tavrı ne Olabilir ?…………………………………………………….189

Leave a Reply