Tevhid Adalet Özgürlük

İçindekiler

Ön Söz……………………………………………………………………………………… 7
İslam, Tarihsellik ve Değişim…………………………………………………….. 13
Müslüman Zihnin Yeniden İhyası……………………………………………… 24
Yeniden İhya İçin Satır Başları……………………………………………… 27
Yeniden İhya İçin Köşe Taşları……………………………………………… 29
21. Yüzyıl; İslam Rönesansı……………………………………………………….. 32
Din Adına, Dine ve İnsanlara İşkence Etmek……………………….. 34
Yeni Kavramsal Çerçeve: Kelime Değil Muhteva………………………… 36
Kavram Tashihi-I: İslam Düşüncesi ………………………………………….. 38
Batı İçi Çelişkilerin İthali: Din-Bilim Çatışması……………………. 39
Pozitivizmin Ürettiği Yobazlık……………………………………………… 45
İslam’ın da Paganlaşmaması İçin… Tevhit Bilinci………………….. 51
Kavram Tashihi-II: İslam Devleti/Hilafet…………………………………… 55
Din, Diyanet ve Laiklik…………………………………………………………….. 66
Devletin Dini Adalet, Din’in Devleti Özgürlüktür………………………. 79
Kavram Tashihi-III: Şeriat/Fıkıh/İslam Hukuku…………………………. 84
Modern hukuk ve Fıkıh……………………………………………………………. 93
Kavram Tashihi-IV: İslam Ahlakı……………………………………………. 103
Putperestliğin Ahlaksızlığı……………………………………………………….. 108
Kavram tashihi-V: İslam Ekonomisi………………………………………… 114
Kavram tashihi-VI: İslam Medeniyeti………………………………………. 119
Kavram tashihi-VII: İslam İlimleri ve İlahiyat…………………………… 126
Son Söz…………………………………………………………………………………. 131
Zerdüştlüğü ve Paganizmi Aşmak; Tevhit, Özgürlük ve İnsan……131
Homoeconomicus, İnsan ve Beşer………………………………………. 131
Âdem, Cennet, Exodus………………………………………………………. 132
Aryan Metafiziği; Ebedi Düalizm ve Kaos………………………….. 135
Roma Metafiziği: Mutlak Düzen……………………………………….. 136
Tarihin Göç Ritmi…………………………………………………………….. 137
Doğu’nun İki Düşünce Arketipi; Çin ve Hint……………………… 138
Göçebe ve Kent………………………………………………………………… 139
İkiye Bölünmüş ‘Bir’: İyi ve Kötü……………………………………….. 140
Dinsellik ve Din………………………………………………………………… 141
İbrahimi Gelenek; Tevhid………………………………………………….. 142
Adalet Mülkün (Devletin), Özgürlük Adaletin Anasıdır……….. 146

 

Ön Söz
Asr Suresi, ‘Andolsun zamana ki, insan gerçekten hüsran içindedir. Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve bir de birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.’ der. İslam’ın özeti gibidir bu Sure. Tıpkı Rahman ve Rahîm’in Allah’ın özlü tanımı ve Fatiha Suresi’nin de imanın özeti olması gibi.
İnanç, son tahlilde kişisel, öznel bir şeydir. Ama din toplumsal bir olgudur. Her insan bir dinsel habitatın içine doğar, orada büyür. Kişisel olarak inanmasa bile, o dinî atmosferin etkisini mutlaka hisseder. Üstelik bugün o din ortadan kalkmış olsa dahi, geçmişin etkisi olarak devam ediyordur. Hristiyanlığın Avrupa’da seküler etik ve Rusya’da komüniter ahlak olarak, Şintoizm’in Japonya’da, Konfüçyüs ve Tao öğretilerinin Çin’de şirket kültürü olarak farklı görüngüler, biçimler ve ruh olarak devam etmesi böyle bir şeydir.
Din, çoğu zaman din’den fazla bir şeydir. İslam toplumlarında doğan ve yaşayan her insan da İslam’a inanmasa dahi bir şekilde İslam kültürünün etkisi altındadır. Ancak son yüzyılın siyasi koşulları, İslam’la ilgili son derece yanlış ve eksik bir algı oluşturmuştur. Bu nedenle insanların dini ve özel olarak İslam’ı doğru kavraması, sahih kaynaklardan öğrenmesi şarttır. Elinizdeki metinler bu perspektifle kavranabilecek, kişisel yorumlardan ibarettir. En doğru İslam
veya en hakiki görüşler bunlardır gibi bir iddiamız asla olamaz.
Bu kitap, İslam’la ilgili bilgilerden çok, İslam ve bağlantılı sorularla ilgili bir bakış açısı ve özgürlükçü bir Müslümanlık adına, özet bir perspektif sunmaktadır. İslam’ı öğrenmek isteyenler için piyasada yeteri kadar eser zaten bulunmaktadır.

Elinizdeki kitap ne bir din anlatısı ne de dine saldırılara cevap yetiştirme metnidir. Bu kitap, öncelikle İslam’a dönük önyargıların ve yanlış bakış açısının eleştirisidir. Müslümanların bu çağdaki yürüyüşüne eşlik edecek özgürlükçü ve evrensel tevhid davasının sahih iman, salih amel, selim akıl, rahmani vicdan ve asil haysiyetini özetleyen bir hatırlatma çabasıdır. Yol, bellidir. İslam dünyasının yeniden uyanıp kendine gelmesi, daha insanca yaşanılan düzenlere kavuşması, her önüne gelen islamofobiğin tokatladığı acziyet ve sahipsizlikten çıkıp evrensel çapta bir yeniden doğuşun yaşanması, her Müslümanın bugün inatla sürdüreceği bir yoldur. Bu bir dünya savaşına yol
açsa bile asla yarım bırakılmayacak, ebedi bir davadır.
İnsanlığın içine sokulduğu teknolojik girdap, daha iyi yaşama putçuluğu, şehvet çukuru, alkol ve uyuşturucu özentisi, nihilizm, bencillik, rafine sömürü çarkı, işte bu insanları ve devrimci Müslümanları, bu yeni kula kulluk düzeneğine karşı çıkmaya çağırmaktadır. Gerçekten sorun artık küreseldir ve çözüm de küresel olmalıdır. İnsanlığın elinde ‘Tevhid-Adalet ve Özgürlük’ şiarı dışında bir kurtuluş ilacı da kalmamıştır. Bunca saldırı ve şeytani zorbalıkların
altındaki insanlığı, sadece savunmaya zorlayan bu sürecin dışına çıkıp imanın özgüveni, adalet ve iyiliklerin kelebek etkisi, özgürlükçü ve eşitlikçi bir gelecek tasavvuru ile yola devam etmek gerekmektedir.

Ümit ederim ki en azından bu metinlerdeki tartışmalara aşina, hâlâ bu ülkenin de ümmetin de en akil, vicdanlı ve devrimci saklı kuşağı olan 80 kuşağı, kaldığı yerden yarım kalan işini tamamlasın.
Bu metinler onları kışkırtabilirse ve onların izinden gidecek olan yeni nesillere de ulaşabilirse, maksat hasıl olacaktır.
Eğer bir gün, tıpkı 7-13.yüzyıllar arasında İslam dünyasının her yerinde olduğu gibi, örneğin Fatih Camii’nin medreselerinde ve Kuran kurslarında, ya da bir tarikatın zikir meclisinde, bir dini vakfın toplantısında, bir din okulunun dersinde, öğrencilere felsefe, tarih, psikoloji, kuantum fiziği vb. ilimler, adab-ı muaşeret, ahlakın metafiziği, resim, tiyatro ve müzik dersleriyle birlikte öğretilip, ders aralarında ise çay eşliğinde uzay-zaman teorileri, evrimin mahiyeti, transhümanizm, sicim teorisi, panteizmden post modernizme, nihilizm ve selefilik, mammona tapma, dionysos kültü, hırsızlık ve paganizm ilişkisi, eşitsizliğin ortadan kaldırılması, Allah’ın her işe bulaştırılmaktan tenzihi, özgürlüğün insanlaştırıcı gücü gibi mevzular tartışılırsa, İslam’ın geleceği zaten umut vadediyor olacaktır.

Bu kitabın yazım sürecinde eleştirileriyle yol gösteren bütün dostlara, kitabın tashih ve redaksiyonunu titizlikle yapan sevgili Ömer Kurt’a, sürekli baskı yaparak bir an önce bitirmemi sağlayan yayıncım Ahmet Menteş’e teşekkürü borç biliyorum.

İstanbul, Fatih-2019
Ahmet Özcan

İnternetten temin edilebilecek adresler:

www.kitapline.com

www.kitapyurdu.com

www.idefix.com

www.emekkitap.com

www.yeryuzukitap.com

Leave a Reply